Att leva och odla med Bokashi

Bokashi-kompostering är en resa som engagerar. Både för miljön och för eget välbefinnande.

Att man vill ta vara på matavfall är något som de flesta vill göra. Det känns inte bra att kasta mat.

Livet i sig är en resa och för att lyckas med både det ena och det andra så får man vara medveten om att livet går upp och ner i perioder och bokashi  får vara del i dem perioderna. Man måste inte ta hand om allt matavfall jämt. Inte sätta för höga mål utan sänka kraven så det passar en själv. Om man inte är en hängiven odlare och engagerad miljöaktivist och man använder sig av bokashi så växer de som hejsan ändå. Har man en balkong så kan man inte ta hand om allt sitt matavfall och göra bokashi av för då fyller man förmodligen hela balkongen.

Bokashi-kompostering bildar minimalt, knappt mätbart med metangas och koldioxid som vanliga komposter gör så det är ett komplement till din varmkompost.

Att odla med bokashi-näring i jorden gör att du blir en fantastisk odlare med gröna fingrar.

Det är så viktigt att jorden vi odlar i  ska innehålla en massa olika näringsämnen, spårämnen, humus, mykorrhiza, smådjur, maskar bakterier m.m det är en hel vetenskap och en intressant sådan.

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)